Whiskey Stones Gift Set

$44.99

Brand EXREIZST

Whiskey Stones Gift Set - Whiskey Glass Set of 2 - Granite Chilling Whiskey Rocks - Scotch Bourbon Whiskey Glass Gift Box Set - Best Drinking Gifts for Men Dad Husband Birthday Party Holiday Present

  • ๐ŸŽ EXCELLENT QUALITY - Whiskey stones are made of finest natural granite, effective and fast to use, safe and assured
  • ๐ŸŽ COOLING TASTING - Just put whiskey rocks in the fridge in advance, then add 2 - 3 stones into glasses, enjoy the cool taste any time and place
  • ๐ŸŽ BEST GIFT - All bar accessories are packaged in elegant wooden box, whether it's for friends or relatives, birthdays or holidays or parties, it's a great choice
  • ๐ŸŽCOMPLETE PACKAGE - 8 functional natural granites, 2 large crystal whiskey shot glasses (2.8''x3.2''), 1 tong and 1 black velvet bag (Easy to use and store), 1 GREETING Card (You can write some blessings), 1 environment friendly shopping bag (Easy to carry and store)
  • ๐ŸŽ100% SATISFACTION - We have been pursuing 100% customer's satisfaction, if you have any question, please feel free to contact us, we will make everything right